Novinky - stránka 7

Život v nových rozměrech

|< 1 2 3 5 6 7 8 9 >|
21.05.2015
V minulých dnech naše společnost zahájila provádění skrývky ornice v nově připravované lokalitě Čerčany v trase budoucích inženýrských sítí a komunikací.
28.04.2015
Na podzim loňského roku jsme v Dobřejovicích ve spolupráci s obecním úřadem vybudovali autobusové zastávky, které přímo sousedí s pozemky v naší lokalitě. Jedná se o významný benefit budoucím obyvatelům, kteří nebudou závislí pouze na vlastní osobní automobilové dopravě.
12.09.2014
Zcela nový areál obsahuje multifunkční hřiště na volejbal, basketbal nebo malou kopanou, dvě hřiště na beach volejbal, dva tenisové kurty s umělým povrchem. Jeho součástí jsou také odpočinkové zóny, lavičky, zeleň, dětské hřiště s herními prvky a parkoviště. Areál bude brzy doplněn o sociální zázemí a prostor pro občerstvení.
25.08.2014
Městský úřad v Říčanech vydal 11. a 18. srpna 2014 kolaudační souhlasy na komunikace a veřejné osvětlení, které v této lokalitě naše společnost v minulých měsících budovala. Jednalo se o plánované dokončení poslední chybějící infrastruktury, jenž proběhlo v plánovaném termínu.
10.07.2014
Mezi již existujícími domy v lokalitě Říčany OPTREAL v červnu vybudoval odpočinkový parčík se zelení, lavičkami a hřištěm pro děti.
|< 1 2 3 5 6 7 8 9 >|
Napsali o společnosti OPTREAL
Regulační plány konečně zkulturní příměstské bydlení

Mladá fronta - E15