Dokončené a zkolaudované inženýrské sítě jsou i v lokalitě Průhonický park - Jih

Život v nových rozměrech

Během zimy OPTREAL obdržel další platná kolaudační rozhodnutí i na poslední IS v této lokalitě, kterými jsou veřejné osvětlení a komunikace.

 

Tato výjimečná lokalita přímo sousedící s Průhonickým parkem je tedy kompletně dokončena a připravena pro nové majitele.

 Napsali o společnosti OPTREAL
Regulační plány konečně zkulturní příměstské bydlení

Mladá fronta - E15