V Čerčanech je lokalita dokončena

Život v nových rozměrech

Jarní práce v lokalitě Čerčany probíhaly ve znamení dokončování posledními drobnějšími pracemi, které navázaly na již dokončené inženýrské sítě.

 

Jakmile to počasí umožnilo, práce se zahájily dobudováním již předpřipravené cyklostezky. Dětské hřiště dostalo konečnou podobu osazením herních prvků. S jeho podobou vás brzy seznámíme prostřednictvím další novinky. Na řadu přišlo také vysázení a vysetí zeleně. Do klidových zón OPTREAL umístil koše a lavičky, na kterých budou moci budoucí obyvatelé této pěkné lokality odpočívat při svých procházkách. Věříme, že se tu jim tu bude líbit a spokojeně bydlet.

 Napsali o společnosti OPTREAL
Regulační plány konečně zkulturní příměstské bydlení

Mladá fronta - E15